การบังคับใช้พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ไทย พ.ศ. 2505 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2535) เกี่ยวเนื่องกับ กฎหมายฝ่ายบ้านเมือง โดย เกษม ประพาน

[embeddoc url=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2016/11/บทความวิชาการ-ฉบับสมบูรณ์-3.pdf” download=”all”]