พิธีถวายกฐินพระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาเพื่อนำมาถวาย ณ วัดศรีสุทธาวาสพระอารามหลวง ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย

c0

c1

c2

c3

DSC_8473

DSC_8477

DSC_8505

DSC_8506

DSC_8518

DSC_8524

DSC_8528

DSC_8529

DSC_8550

DSC_8556

DSC_8557

DSC_8559

DSC_8560

DSC_8561

DSC_8564

DSC_8572

DSC_8574

DSC_8579

DSC_8582

DSC_8591

DSC_8597

DSC_8612

DSC_8617

DSC_8622

DSC_8624

DSC_8636

e1

e2

e3