ขอเชิญร่วมพิธีถวายสักการะพระเถระ และแสดงมุทิตาจิต พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร, ดร. ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดี

Date

07 ส.ค. 2019
Expired!

Time

00:30 - 15:00

Location

ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง