ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา

Date

24 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 15:30

Location

https://mbu-ac-th.zoom.us/j/96276577507?pwd=TitUSUM0Z3N2VmovTmVVODJucHZsQT09