ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา

Mbu License 58 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.<br><br>Join Zoom Meeting<br><a href=”https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92136101877?pwd=QzdyN3FIRmFpNWcvV2JZd0ZYUXI1dz09″>https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92136101877?pwd=QzdyN3FIRmFpNWcvV2JZd0ZYUXI1dz09</a><br><br>Meeting ID: 921 3610 1877<br>Passcode: 2222

Date

24 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 15:30