ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการการสอนภาษาอังกฤษ

Mbu License 60 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.<br><br>Join Zoom Meeting<br><a href=”https://mbu-ac-th.zoom.us/j/96167606826?pwd=MHJ6TklNNnVtaXBlbE5Ic2g5V1ZTUT09″>https://mbu-ac-th.zoom.us/j/96167606826?pwd=MHJ6TklNNnVtaXBlbE5Ic2g5V1ZTUT09</a><br><br>Meeting ID: 961 6760 6826<br>Passcode: 5555

Date

24 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 15:30