ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

Mbu License 57 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.<br><br>Join Zoom Meeting<br><a href=”https://mbu-ac-th.zoom.us/j/95758726388?pwd=TUcrSlk3OVlFTGo5RENLWVJVNWF0UT09″>https://mbu-ac-th.zoom.us/j/95758726388?pwd=TUcrSlk3OVlFTGo5RENLWVJVNWF0UT09</a><br><br>Meeting ID: 957 5872 6388<br>Passcode: 2222

Date

25 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 15:30