ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา

Date

25 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 15:30

Location

https://mbu-ac-th.zoom.us/j/98343932871?pwd=bjNwZ1cweFFrMWZjTWJlem9vb0Fydz09