ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

Mbu License 57 is inviting you to a scheduled Zoom meeting.<br><br>Join Zoom Meeting<br><a href=”https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92692457858?pwd=enRWelVRdzBxTjlVTXh3L0t2MGlsdz09″>https://mbu-ac-th.zoom.us/j/92692457858?pwd=enRWelVRdzBxTjlVTXh3L0t2MGlsdz09</a><br><br>Meeting ID: 926 9245 7858<br>Passcode: 4444

Date

24 ก.ค. 2023
Expired!

Time

09:30 - 10:30