พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียน
เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมใหญ่ ๙0 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์วัณณาโภ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
วัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

Date

01 มิ.ย. 2023
Expired!

Time

13:00 - 15:00