โครงการวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 34

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/11/รวม-0558.pdf”]

ติดต่อรับรางวัลได้ที่สำนักงานวิทยาเขตศรีล้านช้าง อาคาร 2 ชั้น 1

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2015/11/โครงการวันพ่อแห่งชาติ5859.pdf”]