ตารางสอบปลายภาคการศึกษาที่ 1/2561 นักศึกษาภาคปกติ

[embeddoc url=”http://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/ตารางสอบปลายภาค-ภาคปกติ-ภาคการศึกษาที่-๒-รัฐศาสตร์.pdf” download=”all”]

[embeddoc url=”http://slc.mbu.ac.th/wp-content/uploads/2018/12/ตารางสอบปลายภาค-ภาคปกติ-ภาคการศึกษาที่-๒-พุทธศาสตร์.pdf” download=”all”]