ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง รอบโควต้า และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ระบบรับตรง รอบโควต้า และโครงการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์
– ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง วันที่ 19 เมษายน 2562
– ยื่นเอกสารรายงานในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคาร 2