ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ระบบรับตรง (รอบสอง) ประจำปีการศึกษา 2562
– ตรวจสอบรายชื่อและยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาต่อผ่านระบบออนไลน์ ที่ http://admissions.mbuslc.ac.th ตั้งแต่วันที่ 10 ถึง วันที่ 19 พฤษภาคม 2562
– ยื่นเอกสารรายงานในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องทะเบียนและวัดผล ชั้น 1 อาคาร 2