ประกาศ รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระบบรับตรง (รอบสอง)

การรับแบบรับตรง รอบสอง นักศึกษาภาคปกติ

ขั้นตอนกำหนดการ
การรับสมัคร25 มี.ค. – 7 พ.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือก11 พ.ค. 64
การสัมภาษณ์คัดเลือก14 พ.ค. 64
การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก17 พ.ค. 64
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว/ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา17 พ.ค. – 24 พ.ค. 64