ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

          ๑. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสมัครเข้าใช้งาน Google Meet ในเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมกล้องเว็บแคม หรือดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือไว้ล่วงหน้าก่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์

          ๒. ผู้มีสิทธิ์สอบแสกน Code เพื่อเข้ากลุ่มที่ปรากฏอยู่หน้าสุดท้ายของประกาศตามสาขาที่สมัคร

          ๓. ผู้มีสิทธิ์สอบแต่งกายด้วยชุดสุภาพในการเข้าสอบสัมภาษณ์ออนไลน์