ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

หรือ

 1. ยืนยันสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 06 ก.พ. 2567 – 15 ก.พ. 2567
 2. รายงานตัวพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 19 ก.พ. 2567 – 27 ก.พ. 2567

ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT

 1. เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT
 2. เลือกเมนู จ่ายบิล
 1. พิมพ์ 8255 เพื่อค้นหาบัญชีวิทยาเขต
 2. เลือกบัญชี ม.มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง (8255)
 1. กรอกข้อมูลผู้ชำระ
  • กรอกเลขประจำตัวประชาชน ในช่องรหัสนักศึกษา
  • กรอกสาขาวิชาที่สมัคร
  • กรอกจำนวนเงิน
  • กรอกชื่อและนามสกุล ผู้สมัครในช่องบันทึกช่วยจำ
 2. กดปุ่ม ถัดไป และยืนยันการจ่ายตามขั้นตอนของธนาคาร