กำหนดการงานฌาปนกิจ คุณแม่ลำเพียร แก้วคำภา มารดา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์

กำหนดการงานฌาปนกิจ คุณแม่ลำเพียร แก้วคำภา มารดา ผศ.ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง
ณาปนกิจ

10552592_519080004860481_1941722185851610942_n