โครงการวันพ่อแห่งชาติ ครั้งที่ 33

banner_new_วันพ่อ

กำหนดการ
รายละเอียดกิจกรรมในโครงการ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2014/12/กำหนดการงานวันพ่อ.pdf”]

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2014/12/รายละเอียดงานวันพ่อ.pdf”]

[gview file=”http://www.mbuslc.ac.th/web/wp-content/uploads/2014/12/คำสั่งงานวันพ่อ.pdf”]