การประชุมบุคลากร ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2558

วันที่ 25 พ.ค. 2558 เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกว้าง รอบ คอบ อาคาร ๙๐ ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ร่วมกันประชุมบุคลากรประจำเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2558 โดยมีพระครูปริยัติสาทร,ดร. รักษาการรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานการประชุม

DSC_9873

DSC_9874

DSC_9876

DSC_9877

DSC_9878

DSC_9883

DSC_9884

DSC_9885

DSC_9886

DSC_9888

DSC_9893

DSC_9894

DSC_9896