กิจกรรมเทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พิธีเปิด)

วันที่ 12 สิงหาคม 2556 เวลา 13.00 น. นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน โดยมี ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ ประธานกล่าวเปิดงาน อ่านคำสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระชัยมงคล พร้อมนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร้องเพลงสดุดีมหาราชา และเปิดป้ายวงโปงลางศรีล้านช้าง อย่างเป็นทางการ พร้อมชมการแสดงโปงลาง

DSC_0085

DSC_0087

DSC_0090

DSC_0107

DSC_0111

DSC_0114

DSC_0116

DSC_0117

DSC_0121

DSC_0123

DSC_0127

DSC_0130

DSC_0994

DSC_0224

DSC_0238

DSC_0306

DSC_0245

DSC_0246

DSC_0250

DSC_0309

DSC_0319

DSC_0324

DSC_0325

DSC_0352

DSC_0376

DSC_0378

Message us