พิธีทำบุญ วันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี วิทยาเขตศรีล้านช้าง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง จัดพิธีบทำบุญ เนื่องในโอกาสครบรอบ 22 ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตศรีล้านช้าง โดยได้รับความเมตตาจากพระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เป็นประธานในพิธี ซึ่งในพิธีประกอบไปด้วย ในช่วงเช้าเป็นพิธีทำบุญตักบาตร ต่อด้วยถวายเครื่องสักการะบูรพาจารย์ พิธีทักษิณานุปทาน โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 10 รูป
พิธีการในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายคุมพล บรรเทาทุกข์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กรรมการที่ปรึกษาวิทยาเขต และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเลย นักเรียน นักศึกษา ประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมในพิธี

DSC_8776

DSC_8777

DSC_8779

DSC_8781

DSC_8783

DSC_8789

DSC_8791

DSC_8797

DSC_8800

DSC_8803

DSC_8807

DSC_8810

DSC_8836

DSC_8839

DSC_8840

DSC_8841

DSC_8843

DSC_8845

DSC_8846

DSC_8847

DSC_8848

DSC_8850

DSC_8853

DSC_8855

DSC_8857

DSC_8861

DSC_8863

DSC_8867

DSC_8871

DSC_8875

DSC_8879

DSC_8884

DSC_8887

DSC_8892

DSC_9012

DSC_9015

DSC_9024

DSC_9029

DSC_9034

DSC_9047

DSC_9053

DSC_9055

DSC_9058

DSC_9068

DSC_9074

DSC_9087

DSC_9096

DSC_9097

DSC_9101

DSC_9108

DSC_9112

DSC_9116

DSC_9124

DSC_9126

DSC_9131

DSC_9133

DSC_9136

DSC_9146

DSC_9148

DSC_9152

DSC_9160

DSC_9165

DSC_9171

DSC_9173

DSC_9175

DSC_9176

DSC_9177

DSC_9179

DSC_9180

DSC_9181

DSC_9183

DSC_9184

DSC_9190

DSC_9193

DSC_9199

DSC_9202

DSC_9203

DSC_9208

DSC_9210

DSC_9233

DSC_9237

DSC_9241

DSC_9248

DSC_9265

DSC_9274

DSC_9277

DSC_9278

DSC_9279

DSC_9292

DSC_9322

DSC_9347

DSC_9411

DSC_9424

DSC_9426

DSC_9652

DSC_9658

DSC_9665

DSC_9669