ต้อนรับ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. และนักศึกษา จาก มมร.อส

วันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มมร.วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้ให้การต้อนรับ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. และนักศึกษา เอกการสอนภาษาอักกฤษ ชั้นปีที่ 3  จาก มมร.วิทยาเขตอีสาน การมาเยี่ยมในครั้งนี้ พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. ได้ให้ขวัญกำลังใจและชื่นชมนักศึกษาวงโปงลางศรีล้านช้างที่ได้แสดงต้อนรับ และนักศึกษาจากวิทยาเขตอีสานได้ถือโอกาสเข้าชมห้องสมุดของวิทยาเขต โดยมีท่าน ผศ.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ได้พาเยี่ยมชม DSC_0944 DSC_0945 IMG_8170 DSC_0946 DSC_0949 IMG_8174 DSC_0959 DSC_0961 DSC_0963 IMG_8186 IMG_8187 IMG_8180 DSC_0955 IMG_8152 IMG_8204 DSC_1013 IMG_8205 IMG_8203 IMG_8253 IMG_8254 IMG_8246 DSC_1077 IMG_8218 IMG_8232 IMG_8249 IMG_8234 IMG_8230 DSC_1144 IMG_8269 IMG_8271 DSC_1130 DSC_1132 DSC_1143