มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ ๔ “ศรีธรรมาโศกราชเกมส์”

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาขตศรีธรรมาโศกราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 “ศรีธรรมาโศกราชเกมส์” โดยมีนักกีฬาจากทุกวิทยาเขต วิทยาลัย เข้าร่วมทำการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2560
พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ
โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬา กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่ ตั้งขบวนที่สนามหน้า เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา รศ.ดร.กันตภน หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน จากนั้นพระเทพบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีให้โอวาท มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนและกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้องเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการแข่งขัน ใน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ แชร์บอล แบตมินตัน และเปตอง กีฬา มมร.สัมพันธ์ เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นปีละครั้งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุก ๆ ปี
๒๕๖๐
พระเทพบัณฑิต  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬา มมร.สัมพันธ์ ครั้งที่ 4 ภายใต้ชื่อ ศรีธรรมาโศกราชเกมส์ ในเช้าวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 อย่างเป็นทางการ
โดยพิธีเปิดเป็นไปอย่างเรียบง่าย มีวงดุริยางค์นำขบวนนักกีฬา กองเชียร์ และเจ้าหน้าที่ ตั้งขบวนที่สนามหน้า เทศบาลตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จากนั้นเคลื่อนขบวนไปยังสนามแข่งขัน ณ โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา รศ.ดร.กันตภน หนูทองแก้ว ผู้ช่วยอธิการบดี วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน จากนั้นพระเทพบัณฑิต อธิการบดี ประธานในพิธีให้โอวาท มอบของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนและกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมลั่นฆ้องเป็นสัญลักษณ์เริ่มต้นการแข่งขัน ใน 6 ชนิดกีฬา คือ ฟุตบอล ฟุตซอล เซปัคตะกร้อ แชร์บอล แบตมินตัน และเปตอง กีฬา มมร.สัมพันธ์ เป็นกีฬาที่จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้งนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จัดขึ้นปีละครั้งหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพในทุก ๆ ปี