โครงการ “จิตอาสา แบ่งปันไออุ่น มอบทุนอุปกรณ์การศึกษา” ศูนย์บริการวิชาการศรีล้านช้าง

ระหว่างวันที่ 23-24 ธ.ค. 2560 ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมกับวัดป่าภูเหล็กวนาราม ได้จัดโครงการ “จิตอาสา แบ่งปันไออุ่น มอบทุนอุปกรณ์การศึกษา” นำโดย พระอาจารย์มหาวัฒนา สุรจิตโต ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ วันแรกเที่ยวชมศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ ย้อนรอยประวัติศาสตร์ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า เยี่ยมชมอุดหนุนเด็กๆตลาดนัดเด็กดอย ชม ชิม ช้อป สตรอเบอรี่บ้านร่องกล้า ถวายผ้าป่าวัดป่าภูหินร่องกล้า จัดกิจกรรมสันทนาการ แจกตุ๊กตา กระเป๋า เสื้อผ้ากันหนาว อุปกรณ์การศึกษา มอบทุนการศึกษา และเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเด็กๆ คุณครู ผู้ปกครอง และชาวบ้านร่องกล้า ณ โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ สาขาร่องกล้าวิทยา ส่วนวันที่สองมอบอุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้ากันหนาว ณ โรงเรียนภูทับเบิกร่วมใจ