โครงการสัมนาการสอนแบบคละชั้น ให้ได้ผลตามตัวชี้วัดชั้นปี

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556 นักศึกษาภาคสมทบ สาขาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 ได้จัดโครงการสัมนาการสอนแบบคละชั้น ให้ได้ผลตามตัวชี้วัดชั้นปี ขึ้น ณ ห้องประชุมใหญ่วิทยาเขตศรีล้านช้าง

bannerrrrr

โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจากท่าน พระครูปริยัติสาทร, ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต เป็นประธานในการเปิดงานและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมสัมนา

DSC00367DSC00380
DSC00391
วิทยากรบรรยายโดย อ.กัญญาณัฐ สิมสวัสดิ์
เอกสารประกอบการบรรยาย

ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

DSC00363

DSC00399DSC00397

DSC00369

DSC00362

DSC00415

DSC00387

DSC00379