นักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ห้อง 2 ทำบุญปฏิบัติธรรม และฟังธรรมะ

วันที่ 28 กันยายน 2556 ในรายวิชาสารัตถะพุทธปรัชญาในพระไตรปิฎก พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. และ ดร.จักกฤษณ์ โพดาพล พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ห้อง 2 ได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลปฏิบัติธรรม ฟังธรรมะ และถวายสังฆทาน ณ วัดทับมิ่งขวัญ จังหวัดเลย

IMG_8804

IMG_8809

IMG_8812

IMG_8821

IMG_8830

IMG_8834

IMG_8842

IMG_8856

IMG_8860

IMG_8866

IMG_8867

IMG_8872

IMG_8882

IMG_8883

IMG_8888

IMG_8892

IMG_8916

IMG_8921

IMG_8924