พิธีบายศรีสู่ขวัญ ต้อนรับน้องใหม่ นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามธรรมเนียมปฏิบัติกันมาทุกปี ที่มีการเปิดภาคการเรียน ต้องมีการรับน้องใหม่ ซึ่งปีนี้ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาภาคปกติ จัดให้มีการรับน้องใหม่เช่นเคย ซึ่งประกอบด้วย พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือข้อแขนเพื่อเป็นการแสดงถึงความเชื่อมเป็นสายสัมพันธ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กิจกรรมทำความสะอาดบำเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความเป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง