รองอธิการบดี มอบทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด – 19 ให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบจากโควิด – 19 ให้กับพระนักศึกษาและนักศึกษา โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

ภาพ : อ.กิตตพัฒน์ ทาวงศ์ษา ข่าว: ธีระเดช ลุนาหา