ผู้บริหาร ร่วมพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2564 ณ สำนักเรียนคณะจังหวัดเลย วัดศรีวิชัยวนาราม อ.เมืองเลย จ.เลย


เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยพระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผอ.ศูนย์บริการวิชาการ พระมหาจิณกมล อภิรตโน ผอ.สำนักงานวิทยาเขต ร่วมพิธีเปิดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยพระเดชพระคุณพระเทพโสภณ รองเจ้าคณะภาค ๘ ประธานในพิธี พร้อมด้วยพระราชปรีชามุนี,ดร.เจ้าคณะจังหวัดเลย พระภัทรธรรมสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ)

เวลา 12.30 น. ก่อนพิธีเปิดสอบบาลีสนามหลวง คณะผู้บริหาร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ถวายน้ำดื่ม น้ำปานะ ให้กับคณะทีมงานเลขานุการอำนวยการสอบบาลี คณะสงฆ์จังหวัดเลย
ในการนี้ตามคำสั่งคณะสงฆ์จังหวัดเลย ผู้บริหารทำหน้าที่คณะกรรมการคุมห้องสอบ ประโยค 1-2 ป.ธ.3และ ป.ธ. 4 ระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2564 ในการสอบบาลีสนามหลวงครั้งนี้ มีพระนักศึกษา บุคลากร วิทยาเขตศรีล้านช้าง เข้าสอบในครั้งนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา