รองอธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษา สอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2563

รองอธิการบดี เมตตาให้โอวาทนักศึกษา สอบปลายภาค ภาคปกติและภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษา 2/2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี เมตตาให้โอวาท กำลังใจ นักศึกษา ในการสอบปลายภาค ภาคนอกเวลาราชการ ปีการศึกษาที่ 2/2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี เมตตาให้โอวาทกำลังใจ พระนักศึกษาและนักศึกษา ในการสอบปลายภาค ภาคปกติ ปีการศึกษาที่ 2/2563 ในการนี้ ผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ

ภาพ : ธนวัฒน์ ชาวโพธิ์ / ธีระเดช ลุนาหา

ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา