มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ร่วมประชุมการจัดงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี 2564

วันที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ นายทวีศักดิ์ ใครบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และนายประพันธ์ พรมโคตร นักวิชาการศึกษา ร่วมประชุมกับ นายนครชัย แสงมณี นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานประชุมการจัดงานบุญประเพณีผีขนน้ำ (บุญเดือนหก) ประจำปี 2564 โดยมี นายแดนชัย มีแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว ผศ.ดร.พุทธิวัฒน์ ถาวรสินศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : สำนักงานกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย