นักศึกษา มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง รับมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563

นักศึกษา มมร วิทยาเขตศรีล้านช้างรับ มอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา พระภิกษุและสามเณร

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นางภคมน หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา ครู นักเรียน พระภิกษุ สามเณร เข้าร่วมพิธี

ในการนี้ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ นายประพันธ์ พรมโคตร นักวิชาการศึกษา นำพระมหาวรวัฒน์ ทองประไพ เข้ารับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา