ผู้บริหาร:ถวายมุทิตตาเนื่องในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระครูโสภณกิตติสาร(หลวงพ่อเสกสรรค์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีบุรี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น


เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔
พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร เจ้าหน้าที่วิทยาเขตศรีล้านช้าง และห้องเรียนชุมแพ

ถวายมุทิตตาสักการะเนื่องในงานครบรอบอายุวัฒนมงคล ๖๕ ปี พระครูโสภณกิตติสาร(หลวงพ่อเสกสรรค์ กิตฺติสาโร) เจ้าอาวาสวัดป่าศรีบุรี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
เจ้าคณะอำเภอชุมแพ-ภูผาม่าน(ธ) อดีตรองอธิการบดี วิทยาเขตศรีล้านช้าง ณ วัดป่าศรีบุรี อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป