สนองงานคณะสงฆ์ สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโท เอก (๒๑-๒๔ พ.ย. ๖๔)

มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง สนองงานคณะสงฆ์จังหวัดเลย(ธรรมยุต) สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโทและเอก

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร ๙๐ ปี พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร ที่ดำรงตำแหน่งพระสังฆาธิการ ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค ๘ (ธรรมยุต) วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร
# ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ และเมตตาให้โอวาทแก่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโทและเอก โดยมีพระเดชพระคุณ พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธรรมยุต) ถวายการต้อนรับ
จากนั้น พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. เข้าถวายสักการะ ดร.จักรกฤษณ์ โพดาพล ผู้ช่วยอธิการบดี เข้าถวายสักการะ

#ในการสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๒ นักธรรมชั้นโทและเอก วันที่ ๒๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้สนองงานคณะสงฆ์ อำนวยความสะดวกสถานที่ในการสอบทุกประการ

ภาพ/ข่าว : ธีระเดช ลุนาหา