พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประเพณีวันสงกรานต์ 2565

27 เมษายน 2565 เวลา 09.40 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 ได้รับความเมตตาจาก พระเดชพระคุณ พระราชวชิรสุธี เจ้าคณะจังหวัดเลย ประธานฝ่ายสงฆ์ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี นำผู้บริหาร บุคลากร อาจารย์ประจำหลักสูตร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ