พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2565

12 พฤษภาคม 2565 พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี พร้อมด้วยด้วย ผู้บริหาร บุคลากร ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาบูชา ประจำปี 2565 โดยมี พระเดชพระคุณพระราชวชิรสุธี เจ้าอาวาสวัดศรีสุทธาวาส เจ้าคณะจังหวัดเลย(ธ) เมตตาเป็นประธานในการประกอบพิธีเวียนเทียนในครั้งนี้ ณ พระอุโบสถวัดศรีสุทธาวาส พระอารามหลวง จังหวัดเลย