ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ถวายการต้อนรับเจ้าคณะภาค 8 (ธ)

21 มิถุนายน 2565 เวลา 12.30 น. พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รองอธิการบดี มอบหมายให้ พระมหาวัฒนา สุรจิตฺโต,ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ นำผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ถวายการต้อนรับ พระเดชพระคุณ พระเทพวชิรมุนี เจ้าคณะภาค 8 (ธรรมยุต) ในโอกาสเดินทางเป็นประธานการประชุมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย สกลนคร บึงกาฬ (ธรรมยุต) ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 90 ปี หลวงปู่ศรีจันทร์ วัณณาโภ มมร วิทยาเขตศรีล้านช้าง