บริจาคเครื่องกันหนาม ในเขตอำเภอด่านซ้าย ตามโครงการ สงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1

วันที่ 6 ม.ค. 2557 ช่วงเช้า ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ได้ร่วมกันนำสิ่งของ เครื่องกันหนาว มอบให้กับคณะครู นักเรียน และชาวบ้าน ในเขตพื้นที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ตามโครงการ “สงเคราะห์น้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 1” ซึ่งจุดแรกที่โรงเรียนบ้านห้วยตาด โดยมี พระครูกิตติสารสุมณฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีล้านช้าง เป็นประธานมอบสิ่งของ พระมหาวิเชียร ธมฺมวชิโร,ดร. รก.ผู้อำนวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และตัวแทนนักศึกษาร่วมมอบสิ่งของเครื่องกันหนาว

จุดแรก โรงเรียนบ้านห้วยตาด อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

1538711_1504684389756972_458641305_n

1502490_1504684319756979_1242957725_n

999916_1504684419756969_356308469_n

1536575_1504684326423645_594644177_n

1530322_1504684423090302_1082218553_n

1005927_1504684323090312_30101254_n

1495477_1504684506423627_899725527_n

1526293_1504684553090289_412714817_n

1538764_1504684566423621_1352829743_n

จุดที่สอง โรงเรียนบ้านน้ำพุ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

1504552_1504689076423170_1504866212_n

1546019_1504689089756502_1770460246_n

1533847_1504689093089835_849977313_n

1538910_1504689133089831_1340915089_n

1497648_1504689169756494_1946043100_n

1513718_1504689206423157_1149170448_n

1522242_1504689219756489_128108767_n

1488124_1504689279756483_1421657465_n

1488046_1504689296423148_2068759167_n

1530407_1504689316423146_1539185851_n